INTRODUCTIE:

Als antwoord op de steeds groter wordende concurrentie uit zogenaamde "lage lonen landen" en daardoor inspelend op de ontstane vraag van: "meer produktie tegen lagere kosten" heeft D&F engineering, in samenwerking met de kunststofindustrie, een voor spuitgierijen geheel nieuw dozenwisselsysteem ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

kan lange tijd onbemand draaien, draait 24 uur/dag, 7 dagen/week

WERKINGSPRINCIPE:

Tot maximaal 10 productiemachines worden aangesloten op een centrale besturingskast , die per machine stuksaantallen bijhoudt.
De output van elke machine wordt, al dan niet via een transportband, opgevangen in een doos.
Deze doosplaatsen bevinden zich parallel aan een stelling, in een rechte lijn, op vloerniveau.
 
In een magazijnstelling worden handmatig lege dozen geplaatst. Door middel van het touchscreen wordt de magazijnstelling geprogrammeerd, d.w.z. er worden plaatsen voor de dozen aan de machines toegewezen.
 
Is bij een machine een vooraf ingegeven stuksaantal bereikt dan zal een langs de stelling rijdende lift de volle doos wisselen voor een lege. Tijdens het wisselen van een doos wordt de aanvoertransportband even stopgezet zodat de productie onverminderd doorgaat en tussentijdse produkten op de transportband gebufferd worden.
Is de volle doos gewisseld door een lege, dan wordt de transportband weer vrijgegeven.
Zo worden de plekken met lege dozen in de stelling gaandeweg vervangen door volle.
 
Dit dozenwisselen verloopt automatisch waardoor er 's nachts onbemand gedraaid kan worden.
 
Is bij een machine het totale orderaantal bereikt dan zet de centrale besturing de betreffende productiemachine stop.
 
Desgewenst kan elke doosplaats bij de machine voorzien worden van een fotocel om te controleren of er daadwerkelijk een nieuw lege doos is teruggezet. Zo ja dan wordt de transportband weer vrijgegeven, zo nee dan wordt de betreffende machine stopgezet.
 
 
UITVOERING:
 
De installatie is qua lengte, hoogte, doosmaat e.d. aan uw eigen wensen aan te passen.